Kwaliteitsimpuls voor mens en natuur

Het project Habitat Euregio loopt van medio 2010 tot en met medio 2013. Het projectmanagement is in handen van Dienst Landelijk gebied.

De Euregio Maas-Rijn is een uniek stukje Europa, waar mens, dier en plant dicht naast elkaar leven. Tussen de grote steden Maastricht, Hasselt, Heerlen, Aachen, Luik en de kleinere steden en dorpen ligt het Drielandenpark, een groen hart met grote landschappelijke waarde en rijke natuur. Het robuuste groen zorgt voor een aangenaam woonklimaat voor ruim drie miljoen mensen. Natuur, mens en economie gaan hier hand in hand.

In het project Habitat Euregio werken 13 natuur- en landschapsorganisaties uit Nederland, Duitsland en België samen om de groene infrastructuur te versterken en te vervlechten met de behoeften van de moderne maatschappij. We werken aan de volgende opgaven:

  • de verbetering van leefgebieden van karakteristieke planten en dieren door natuurvriendelijke inrichting van landbouwgronden, bosranden en (veld)wegen;
  • de verbetering van groene verbindingen die door het Drielandenpark lopen. Barrières die de bewegingen en verspreiding van flora en fauna beperken, heffen we op;
  • een ‘Euregionaal Platform Natuur’ waar de betrokken organisaties nieuwe ideeën en ervaringen over natuurbeheer en natuurontwikkeling uitwisselen en samen kansen oppakken;
  • het communiceren van alle inspanningen en resultaten gecommuniceerd naar inwoners van de Euregio en naar de (lokale) overheden en particuliere natuurorganisaties.

Uiteindelijk zal het project leiden tot intensieve grensoverschrijdende samenwerking om natuur en landschap van hoge kwaliteit in de Euregio Maas-Rijn ook in de toekomst een goed verankerde plek te geven.

 

DE   |   FR   |   NLCONTACT   |   COLOFON