Actualités

Eindsymposium Habitat

(Download het persbericht)


Het eindsymposium van het project Habitat EMR vindt plaats op 14 juni 2013.  Tijdens het symposium zal oa de productencatalogus worden gepresenteerd. De produktencatalgus zal ondersteund worden door een film. Alle partners zijn druk doende om deze produkten voor te bereiden, daarbij ondersteund door externe. Deze ondersteuning o.a..zal plaatsvinden op het gebied van ontwerpen en vervaardigen van een film, het vertalen van teksten etc. Voor nadere informatie kunt u terecht bij de lead partner DLG dhr. F. Hornesch

Download hier de uitnodiging

Nieuwsartikelen
Arikel Naturzeit - Die Flüsse des Naturparks
Interreg nieuwsbrief
Habitat Werkconferentie, 5 juni 2012 te Teuven

Graftenstudie
Actieplan ter herstel van graften in Voeren

Noordal
Persbericht Natuurmonumenten versterkt uniek landschap

Plan de base écologique transfrontalier
Regionaal Landschap herstelt biotoop van vroedmeesterpad
Vroedmeesterpad krijgt nieuw huis
Landbouwers uit Voeren oogsten 'stenen' van hun akkers
Speciale machine raapt silexstenen van akkers
Verbeterd leefgebied voor vroedmeesterpad in Voeren

Gidssoorten
Limburg is wilder dan men denkt Lynx
Hazelmuizen in natuurlijker heuvellandschap_1
Hazelmuizen in natuurlijker heuvellandschap_2

Paysage culturel de petite échelle
Hazelmuis - Ludy Verheggen
Opknapbeurt leefgebied hazelmuis
Limburg wil zijn hazelmuis redden
Maatregelen voor bedreigde hazelmuis

Landschapsschakel tussen Maas en Hoge Kempen
Natuurgebied Oude Weerd open in oud rekem
Natuurgebied de 'Oude Weerd' na loslaten roofvogels officieel opengesteld
Schoonste dorp heeft eigen natuurgebied


DE   |   FR   |   NLCONTACT   |   COLOPHON