Organisatie

 

Met dit platform streven we naar een verbeterde coördinatie tussen publieke en private natuurbeheerders over de grenzen heen voor de aanpak van gezamenlijke problemen. Door de instelling van een Euregionaal platform komt een samenwerking op gang op het gebied van natuur- en landschapsbeheer, die tot nu toe nog niet bestond. Het platform komt éénmaal per halfjaar bijeen en organiseert gedurende de looptijd van het project dire symposia, die voor alle belangstellenden toegankelijk zijn.

Het is de bedoeling dat het Platform in de Euregio Maas-Rijn na afloop van de INTERREG-periode actief blijft voor het formuleren van een lange termijn natuur- en landschapsbeleid in de Euregio.

Leden van het Euregionaal Platform Natuur zijn alle partners van het project, maar ook andere natuur- en landschapsorganisaties die werkzaam zijn in de Euregio met belangstelling voor natuur en landschap. Interesse om deel te nemen? Neem dan contact op met de projectleider: Ted Potters.DE   |   FR   |   NLCONTACT   |   COLOFON