home

Tri-Country Park

Welcome to a beautiful and distinctive part of Europe: the Tri-Country Park. An area of scenic beauty, rich soils and cultural treasures, situated between the cities of Hasselt, Genk, Sittard-Geleen, Heerlen, Aachen, Eupen, Verviers, Liège and Maastricht. An area to be cherished. The term Tri-Country Park also refers to a unique platform for international cooperation: starting in 2001, nine parties from Belgium, Germany and the Netherlands have come together with the common goal of maintaining and strengthening nature,  always in relation to the surrounding urban areas.

News

Partners

This section is presently being updated. Please visit us again.

The Tri-Country Park project is a collaboration of the following partners:

Stichting Euregio Maas-Rijn
Gospertstraße 42B
4700 Eupen
www.euregio-mr.eu

Provincie Limburg (NL)
Limburglaan 10
NL - 6229 GA Maastricht
www.limburg.nl

Provincie Limburg (B)
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt
www.limburg.be

Vlaams Gewest
Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)
Koningin Astridlaan 50 bus 1
B - 3500 Hasselt
www.natuurenbos.be

 

Vlaams Gewest
Agentschap Onroerend Erfgoed
Vlaams Administratief Centrum
Koningin Astridlaan 50 bus 1
B - 3500 Hasselt
www.onroerenderfgoed.be

Vlaams Gewest
Departement Omgeving
Koningin Astridlaan 50 bus 1
B - 3500 Hasselt
www.omgevingvlaanderen.be

 

Service Public de Wallonie
Direction générale opérationnelle de l'Aménagement du territoire, du Logement, du Patrimoine et de l'Énergie (DGO4)
Rue des Brigades d'Irlande 1
B - 5100 Jambes (Namur)
www.wallonie.be

Service Public de Wallonie
Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement (DGO3)
Avenue Prince de Liège 15
B – 5100 Jambes (Namur)
www.wallonie.be

Province de Liège
Direction générale Infrastructure, Energie,Travaux publics
Place Saint-Lambert 18a
B - 4000 Liège
www.provincedeliege.be

Ostbelgien
Gospertstr. 42
B – 4700 Eupen
D-52088 Aachen
http://www.ostbelgienlive.be

Stadt Aachen
Fachbereich Umwelt
Reumontstraße 1+3
D - 52064 Aachen

StädteRegion Aachen
Umweltamt
Zollernstr. 20
D-52070 Aachen
www.staedteregion-aachen.de

Bezirksregierung Köln
Dezernat 32
Regionalentwicklung
D-50606 Köln
www.bezreg-koeln.nrw.de

 

Land NRW
Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen
Gruppe III B Raumordnung, Landesplanung 
40190 Düsseldorf
www.nrw.de/landesregierung/staatskanzlei

Stichting Euregio Maas-Rijn

Events

Landbouw en landschap voor een gezamelijke toekomst

Drielandenpark-symposium brengt 130 betrokkenen uit 5 regio’s in het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap in Eupen samen.

Op 22 juni 2017 kwamen betrokkenen uit het grensgebied van Nederland, België en Duitsland samen bij het euregionaal symposium ”Landbouw en landschap“. Er vond een gemeenschappelijke gedachtewisseling plaats over het thema Landbouw en landschap en vooral over hun samenspel.

(Download het persbericht)


Terugblik: Forum Natuur EMR / 11e Klever Treffen 28-30 april 2016

Met ca. 100 deelnemers uit de hele EMR was de bijeenkomst in de Mensa Academica in Aken een groot succes. Er werd niet alleen intensief gediscussieerd over actuele natuurbeschermingsmaatregelen, maar ook werd het NABU-Naturschutzstation Aachen officieel geopend door milieuminister Remmel van Nordrhein-Westfalen en werd de samenwerkingsovereenkomst voor het Drielandenpark ondertekend.

Forum Natuur werd georganiseerd door het Drielandenpark, NABU-Naturschutzstation Aachen en de gemeente Aken en was bedoeld voor iedereen die zich – beroepsmatig of als vrijwilliger – inzet voor natuurbescherming. En dat was precies het doel van de bijeenkomst, namelijk om alle betrokkenen bij elkaar te brengen om zo grensoverschrijdende samenwerking te stimuleren.

Direct na het openingswoord door Markus Kremer, de nieuwe wethouder van Aken, ging milieuminister Johannes Remmel van Nordrhein-Westfalen, in op het grote belang van het grensoverschrijdende natuurnetwerk, met name voor de biodiversiteit. Minister Remmel noemde in dat verband een aantal problemen, zoals de stijgende grondprijzen, de gestaag dalende levensmiddelenprijzen en de intensivering van de landbouw. Hij verrichtte bovendien de officiële opening van NABU-Naturschutzstation Aachen. Dankzij subsidiëring van het station door de deelstaat Nordrhein-Westfalen en de gemeente Aken kunnen er nu mensen in dienst worden genomen die zich gaan inzetten voor natuurbehoud.

Ter onderstreping van het belang van deze samenwerking gaven vertegenwoordigers uit Limburg, Vlaanderen, de gemeente Aken en Städteregion Aachen het startschot voor intensievere samenwerking door ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst voor het Drielandenpark.

Na dit officiële gedeelte van het programma volgden er nog lezingen over diverse onderwerpen op het gebied van natuur. Er werd niet alleen gesproken over de inspanningen voor het behoud van de bever, vuursalamander en rode wouw, maar ook over grensoverschrijdende natuur- en soortenbeschermingsprojecten. De levendige gedachtewisseling tussen sprekers en deelnemers over maatregelen op het gebied van natuurbescherming kreeg een mooie aanvulling met de aansluitende excursies in de EMR.

De organisatoren Anja Brüll en Manfred Aletsee waren zeer tevreden over het evenement. “De overwegend positieve reacties maken duidelijk dat in de toekomst nog nauwere grensoverschrijdende samenwerking mogelijk is“, aldus Anja Brüll. “Daarbij zal de enorme inzet van alle vrijwilligers voor het behoud van de biodiversiteit in de toekomst extra ondersteuning krijgen dankzij de professionele activiteiten van het Naturschutzstation en het grensoverschrijdende netwerk“, vult Manfred Aletsee aan.
Gezien het succes van het Forum Natuur is het niet vreemd dat de organisatoren alweer nadenken over een vervolg op dit succesvolle evenement met verdere partners uit de Euregio.

Downloads:
VAN DER BROECK Toespraak ondertekening 3LP 20160429_NL.pdf
WALSKEN Welkomstwoord ondertekening 3LP 20160429_NL.pdf

Presentations (slides):
AletseeManfred_NatStatAC_EuRegionalProjects_2016.pdf
AletseeManfred_NatStatAC_Toad_web_2016.pdf
BrounsAnke_ARK_Megaherbivores_2016.pdf
CerffDietrich_NetworkGreen Border_2016.pdf
DalbeckLutz_BSDN_Beaver_web_2016.pdf
ForumNatureEMR_2016.pdf
Grabski-KieronUlrike_UNIMuenster_Governance_EcologicalPlanning_2016.pdf
KleinmanCees_SOB_Bloesemlint.pdf
Klever_Treffen_History_2016
LeinerStefan_EuKom_BiodivStrategie_2016.pdf
ReuterGerhard_AVES_RedKiteEastbelgium_2016.pdf
SnethlageMarc_ECNC_Natura2000BiogeographicalProcess_2016.pdf

 

Projectforum "Landschap en groene infrastructuur"

Nieuwsbericht, 2 april 2015
Op 26 maart 2015 vond in het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap van België (Eupen) het eerste projectenforum van het Drielandenpark plaats, getiteld “Landschap en groene infrastructuur“. Meer dan 100 Belgische, Duitse en Nederlandse experten op het vlak van planning, natuurbescherming en regionale ontwikkeling en geïnteresseerden wisselden intensief van gedachten met elkaar en werden geïnformeerd over projecten in de Euregio Maas-Rijn (EMR).

Grensoverschrijdende regionale ontwikkeling, dorpswedstrijden en biotoopnetwerken – overal in de Euregio bestaan er spannende projecten die een belangrijke bijdrage leveren aan de duurzame ontwikkeling en opwaardering van het landschap en de groene infrastructuur.  Tijdens drie sessies werden in totaal tien projecten voorgesteld.  De deelnemers hadden steeds de mogelijkheid vragen te stellen aan de referenten en tijdens de pauze over de voorgestelde initiatieven te discussiëren.  Bovendien konden ze informatie inwinnen over de thema’s en werkzaamheden van het Drielandenpark.  Voor de eerste keer werd in een ruimer kader eveneens het pas verschenen boek „Landschapsbeleid voor het Drielandenpark”, ondersteund met Europese ESPON-middelen, voorgesteld en overhandigd.

De hele dag was er een levendige uitwisseling tussen alle deelnemers waar te nemen, geïnspireerd door het aantrekkelijke kader in de lokalen van het Parlement.

Na het event werd met een glas euregionale cider afscheid genomen van vier leden van de projectgroep van het Drielandenpark, nl. Jan Houwen, Jacques Stein, Joseph Charlier en Robert Hagen. Een bijzondere dank voor hun jarenlang engagement!

De projectleidster van het Drielandenpark en het EMR-bureau beschouwen de grote interesse in het projectenforum als een belangrijk resultaat en voorwaarde voor het organiseren van een gelijkaardig event in de loop van volgend jaar. We hopen dan ook dat het projectenforum en de ontstane dynamiek bijdragen tot een vruchtbare en duurzame samenwerking in de EMR.

Download hier de presentaties.

...

Projects

This section is presently being updated. Please visit us again.

Projects are started based on the guidelines laid out in the Development Plan. There are large, executive projects, such as Aquadra and Habitat, as well as smaller ones, such as the issuing of transboundary walking route maps and the connection of regional cycling networks. The role of the Tri-Country Park group in initiating these projects can be large, minimal, or even non-existent, as was the case with the Via Belgica project. Regardless, the project fits perfectly within the goals of the Tri-Country Park and deserves to be highlighted here.

Our current projects

Downloads

Flyer

Strategic Plan Tri-Country Park 2016-2019

Activiteitenverslag over de periode 2010 - 2013

Ontwikkelingsperspectief Drielandenpark

Below you can take a look at the bookLandschapsbeleid voor het Drielandenpark”:
(Please contact us (link to my email address) if you would like to receive the book)

 

DE   |   FR   |   NL   |   ENCONTACT   |   COLOPHON

Gebiedskaart

Flags at Tripoint Vaals

Land of Herve

Border

Border between Moelingen and Voeren

Roode beek

Hikers and cyclists

Recreational traffic on a beautiful spring day

Jeker at Maastricht

Infrastructure at Battice crossing

Haspengouw

Voer area