home

Drielandenpark

Een prachtig stukje Europa: dat is het Drielandenpark. Een gebied vol natuurschoon, bodemrijkdom en culturele schatten, gelegen tussen de steden Hasselt, Genk, Sittard-Geleen, Heerlen, Aken, Eupen, Verviers, Luik en Maastricht. Een gebied dat het waard is om te koesteren. Drielandenpark is ook de naam van een uniek platform voor samenwerking over de grenzen heen: negen partijen uit België, Duitsland en Nederland slaan sinds 2001 de handen ineen om de open ruimte te behouden en te versterken, steeds in relatie met de omliggende stedelijke gebieden.

Actueel

22 JUNI 2017
Symposium: Landbouw en landschap voor een gezamenlijke toekomst
Komt u ook meepraten over de rol van de landbouw in het landschap?

Samen met anderen praten over de rol van de landbouwer bij het vormgeven en onderhouden van het landschap van de toekomst. Goede en economische relaties tussen de landbouw en andere gebruikers van het landschap. Dat is waar we in 2017 de aandacht op vestigen.

Wanneer?
22 juni 2017, 9.00 uur tot 17.00 uur, Eupen (B), met aansluitende borrel

Kom ook en …
Leg internationale contacten,
Doe ideeën op,
Wissel kennis uit,
En… werk ter plekke uw ideeën uit tot concrete projecten.

Het symposium is gratis en bovendien worden alle lezingen vertaald in het Duits, Frans en het Nederlands.

Meld u nu aan!
Meld u nu aan via onderstaande link en vertel ons of u geïnteresseerd bent in meer evenementen van de Drielandenpark:
www.formdesk.com/provincielimburg/Euregionaal_Symposium

Het aantal deelnemers per regio is beperkt. Aanmelden is verplicht. Inschrijving vindt plaats in volgorde van aanmelding. U kunt deze e-mail ook aan geïnteresseerde collega's sturen.

Programma
Het programma kunt u hier downloaden.

Drielandenpark en Euregio Maas-Rijn
Het symposium: Landbouw en landschap voor een gezamenlijke toekomst wordt georganiseerd door het Drielandenpark in samenwerking met de Euregio Maas-Rhijn. Dit grensoverschrijdende samenwerkingsverband binnen de Euregio Maas-Rijn heeft als doel om de open ruimte tussenen rond de steden Aken, Maastricht, Hasselt, Genk, Eupen en Luik te versterken.

Lees voor meer informatie het persbericht. Wij verheugen ons over uw aanwezigheid en deelname!

-----------

GrensparkLimburg
Publieksverkiezing Mooiste natuurgebied van Nederland.

Persbericht 10 oktober 2016
Samenvatting GrensparkLimburg

-----------

Dwaalfilm van de Geul
http://www.dwaalfilm.eu/bronnen_geul
http://www.dwaalfilm.eu/voorjaarsbloei_hellingbos
http://www.dwaalfilm.eu/hangende_veentjes
http://www.dwaalfilm.eu/meidoornstruwelen_ingendael
http://www.dwaalfilm.eu/monding_geul

Partners

Dit gedeelte wordt momenteel geactualiseerd, bezoek ons binnenkort graag nog eens.

Het project Drielandenpark is een samenwerkingsverband van de volgende partners:

Stichting Euregio Maas-Rijn
Gospertstraße 42B
4700 Eupen
www.euregio-mr.eu

Provincie Limburg (NL)
Limburglaan 10
NL - 6229 GA Maastricht
www.limburg.nl

Provincie Limburg (B)
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt
www.limburg.be

Vlaams Gewest
Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)
Koningin Astridlaan 50 bus 1
B - 3500 Hasselt
www.natuurenbos.be

 

Vlaams Gewest
Agentschap Onroerend Erfgoed
Vlaams Administratief Centrum
Koningin Astridlaan 50 bus 1
B - 3500 Hasselt
www.onroerenderfgoed.be

Vlaams Gewest
Departement Omgeving
Koningin Astridlaan 50 bus 1
B - 3500 Hasselt
www.omgevingvlaanderen.be

 

Service Public de Wallonie
Direction générale opérationnelle de l'Aménagement du territoire, du Logement, du Patrimoine et de l'Énergie (DGO4)
Rue des Brigades d'Irlande 1
B - 5100 Jambes (Namur)
www.wallonie.be

Service Public de Wallonie
Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement (DGO3)
Avenue Prince de Liège 15
B – 5100 Jambes (Namur)
www.wallonie.be

Province de Liège
Direction générale Infrastructure, Energie,Travaux publics
Place Saint-Lambert 18a
B - 4000 Liège
www.provincedeliege.be

Ostbelgien
Gospertstr. 42
B – 4700 Eupen
D-52088 Aachen
http://www.ostbelgienlive.be

Stadt Aachen
Fachbereich Umwelt
Reumontstraße 1+3
D - 52064 Aachen

StädteRegion Aachen
Umweltamt
Zollernstr. 20
D-52070 Aachen
www.staedteregion-aachen.de

Bezirksregierung Köln
Dezernat 32
Regionalentwicklung
D-50606 Köln
www.bezreg-koeln.nrw.de

 

Land NRW
Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen
Gruppe III B Raumordnung, Landesplanung 
40190 Düsseldorf
www.nrw.de/landesregierung/staatskanzlei

Stichting Euregio Maas-Rijn

Evenementen

Landbouw en landschap voor een gezamelijke toekomst

Drielandenpark-symposium brengt 130 betrokkenen uit 5 regio’s in het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap in Eupen samen.

Op 22 juni 2017 kwamen betrokkenen uit het grensgebied van Nederland, België en Duitsland samen bij het euregionaal symposium ”Landbouw en landschap“. Er vond een gemeenschappelijke gedachtewisseling plaats over het thema Landbouw en landschap en vooral over hun samenspel.

(Download het persbericht)

 

Terugblik: Forum Natuur EMR / 11e Klever Treffen 28-30 april 2016

Met ca. 100 deelnemers uit de hele EMR was de bijeenkomst in de Mensa Academica in Aken een groot succes. Er werd niet alleen intensief gediscussieerd over actuele natuurbeschermingsmaatregelen, maar ook werd het NABU-Naturschutzstation Aachen officieel geopend door milieuminister Remmel van Nordrhein-Westfalen en werd de samenwerkingsovereenkomst voor het Drielandenpark ondertekend.

Forum Natuur werd georganiseerd door het Drielandenpark, NABU-Naturschutzstation Aachen en de gemeente Aken en was bedoeld voor iedereen die zich – beroepsmatig of als vrijwilliger – inzet voor natuurbescherming. En dat was precies het doel van de bijeenkomst, namelijk om alle betrokkenen bij elkaar te brengen om zo grensoverschrijdende samenwerking te stimuleren.

Direct na het openingswoord door Markus Kremer, de nieuwe wethouder van Aken, ging milieuminister Johannes Remmel van Nordrhein-Westfalen, in op het grote belang van het grensoverschrijdende natuurnetwerk, met name voor de biodiversiteit. Minister Remmel noemde in dat verband een aantal problemen, zoals de stijgende grondprijzen, de gestaag dalende levensmiddelenprijzen en de intensivering van de landbouw. Hij verrichtte bovendien de officiële opening van NABU-Naturschutzstation Aachen. Dankzij subsidiëring van het station door de deelstaat Nordrhein-Westfalen en de gemeente Aken kunnen er nu mensen in dienst worden genomen die zich gaan inzetten voor natuurbehoud.

Ter onderstreping van het belang van deze samenwerking gaven vertegenwoordigers uit Limburg, Vlaanderen, de gemeente Aken en Städteregion Aachen het startschot voor intensievere samenwerking door ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst voor het Drielandenpark.

Na dit officiële gedeelte van het programma volgden er nog lezingen over diverse onderwerpen op het gebied van natuur. Er werd niet alleen gesproken over de inspanningen voor het behoud van de bever, vuursalamander en rode wouw, maar ook over grensoverschrijdende natuur- en soortenbeschermingsprojecten. De levendige gedachtewisseling tussen sprekers en deelnemers over maatregelen op het gebied van natuurbescherming kreeg een mooie aanvulling met de aansluitende excursies in de EMR.

De organisatoren Anja Brüll en Manfred Aletsee waren zeer tevreden over het evenement. “De overwegend positieve reacties maken duidelijk dat in de toekomst nog nauwere grensoverschrijdende samenwerking mogelijk is“, aldus Anja Brüll. “Daarbij zal de enorme inzet van alle vrijwilligers voor het behoud van de biodiversiteit in de toekomst extra ondersteuning krijgen dankzij de professionele activiteiten van het Naturschutzstation en het grensoverschrijdende netwerk“, vult Manfred Aletsee aan.
Gezien het succes van het Forum Natuur is het niet vreemd dat de organisatoren alweer nadenken over een vervolg op dit succesvolle evenement met verdere partners uit de Euregio.

Downloads:
VAN DER BROECK Toespraak ondertekening 3LP 20160429_NL.pdf
WALSKEN Welkomstwoord ondertekening 3LP 20160429_NL.pdf

Presentations (slides):
AletseeManfred_NatStatAC_EuRegionalProjects_2016.pdf
AletseeManfred_NatStatAC_Toad_web_2016.pdf
BrounsAnke_ARK_Megaherbivores_2016.pdf
CerffDietrich_NetworkGreen Border_2016.pdf
DalbeckLutz_BSDN_Beaver_web_2016.pdf
ForumNatureEMR_2016.pdf
Grabski-KieronUlrike_UNIMuenster_Governance_EcologicalPlanning_2016.pdf
KleinmanCees_SOB_Bloesemlint.pdf
Klever_Treffen_History_2016
LeinerStefan_EuKom_BiodivStrategie_2016.pdf
ReuterGerhard_AVES_RedKiteEastbelgium_2016.pdf
SnethlageMarc_ECNC_Natura2000BiogeographicalProcess_2016.pdf

 

Projectforum "Landschap en groene infrastructuur"

Nieuwsbericht, 2 april 2015
Op 26 maart 2015 vond in het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap van België (Eupen) het eerste projectenforum van het Drielandenpark plaats, getiteld “Landschap en groene infrastructuur“. Meer dan 100 Belgische, Duitse en Nederlandse experten op het vlak van planning, natuurbescherming en regionale ontwikkeling en geïnteresseerden wisselden intensief van gedachten met elkaar en werden geïnformeerd over projecten in de Euregio Maas-Rijn (EMR).

Grensoverschrijdende regionale ontwikkeling, dorpswedstrijden en biotoopnetwerken – overal in de Euregio bestaan er spannende projecten die een belangrijke bijdrage leveren aan de duurzame ontwikkeling en opwaardering van het landschap en de groene infrastructuur.  Tijdens drie sessies werden in totaal tien projecten voorgesteld.  De deelnemers hadden steeds de mogelijkheid vragen te stellen aan de referenten en tijdens de pauze over de voorgestelde initiatieven te discussiëren.  Bovendien konden ze informatie inwinnen over de thema’s en werkzaamheden van het Drielandenpark.  Voor de eerste keer werd in een ruimer kader eveneens het pas verschenen boek „Landschapsbeleid voor het Drielandenpark”, ondersteund met Europese ESPON-middelen, voorgesteld en overhandigd.

De hele dag was er een levendige uitwisseling tussen alle deelnemers waar te nemen, geïnspireerd door het aantrekkelijke kader in de lokalen van het Parlement.

Na het event werd met een glas euregionale cider afscheid genomen van vier leden van de projectgroep van het Drielandenpark, nl. Jan Houwen, Jacques Stein, Joseph Charlier en Robert Hagen. Een bijzondere dank voor hun jarenlang engagement!

De projectleidster van het Drielandenpark en het EMR-bureau beschouwen de grote interesse in het projectenforum als een belangrijk resultaat en voorwaarde voor het organiseren van een gelijkaardig event in de loop van volgend jaar. We hopen dan ook dat het projectenforum en de ontstane dynamiek bijdragen tot een vruchtbare en duurzame samenwerking in de EMR.

Download hier de presentaties.

...

Projecten

Dit gedeelte wordt momenteel geactualiseerd, bezoek ons binnenkort graag nog eens.

Op basis van de richt­lijnen van het Ontwikkelings­perspectief worden projecten in gang gezet. Grote uitvoerings­projecten, zoals Aquadra en Habitat, of kleinere zoals de uitgave van grens­overschrijdende wandel­kaarten of het laten aan­sluiten van netwerken van fiets­knooppunten. Het Drielandenpark speelt een grotere of een kleinere rol bij het initiëren van deze projecten. En soms ook helemaal geen, zoals bij de Via Belgica. Maar dit project past helemaal binnen de doel­stellingen van het Drielandenpark. Daarom staat het hier. Én omdat het zo’n mooi project is.

Kijk hier voor onze lopende projecten.

Downloads

Flyer

Strategisch plan Drielandenpark 2016-2019

Activiteitenverslag over de periode 2010 - 2013

Ontwikkelingsperspectief Drielandenpark

Bekijk hieronder het Book “Landschapsbeleid voor het Drielandenpark”:
(Neem contact met ons op wanneer u het boek graag wilt ontvangen.)

DE   |   FR   |   NL   |   ENCONTACT   |   COLOFON

Gebiedskaart

Vlaggen bij het Drielandenpunt

Roode Beek

Bezoekerscentrum

Bezoekerscentrum Roode Beek in Schinveld

Droogdal bij Euverem

(Gem. Gulpen-Wittem)

Droogdal bij Euverem

Stadsrand

Stadsrand bij Voerendaal - Gezicht op Heerlen.

Klaprozen

Klaprozen bij Sint Pietersberg, kalkgraslanden.

Voeren bij Schophem

Beplantingsmaatregelen

Beplantingsmaatregelen om het landschap ecologisch op te waarderen. Twee jaar later: hagedoornhekken en haagbeuken als bindmiddel voor de biotoop.

Vakwerkconstructie

Vakwerkconstructie in aanbouw

Galloway-runderen

Galloway-runderen onderhouden het landschap bij de rivier de Wurm bij Herzogenrath-Worm (in samenwerking met Stichting Arc).

Haspengouw

Plateau van Margraten

Veurs St. Martensvoeren

Orchidee

Orchidee bij de Blausteinsee.