ESPON 2013

Landschapsvisie Drielandenpark

Woensdag 24 augustus start de Europese aanbesteding van het project ‘landschapsvisie Drielandenpark’. Dit project wordt financieel volledig mogelijk gemaakt en uitgevoerd door het Europese programma ESPON 2013. Het project is ingediend door de projectpartners Provincie Limburg, Vlaams Gewest, Région Wallonne, Stadt Aachen en Städteregion Aachen. Doel van het project is een beschrijving van de Europese identiteit van het Drielandenpark op basis waarvan een grensoverschrijdende landschapsvisie wordt opgesteld én verbindingen worden gelegd met Europees beleid. Het Drielandenpark is het groene hart van de Euregio Maas-Rijn, gelegen rond de grote steden Maastricht, Hasselt, Heerlen, Aken en Luik.

Europees project

Voor het thema ‘landschap in het Drielandenpark’, heeft de internationale Stuurgroep Drielandenpark een voorstel ingediend voor Europese financiering uit het ESPON 2013 programma. In Juli 2011 berichtte ESPON dat het ingediende voorstel, getiteld: ‘Landscape Policy for the Three Countries Park’ uit meer dan 30 ingediende projecten uit heel Europa, geselecteerd is voor uitvoering. Het voorstel behaalde daarbij de hoogste score van alle ingediende voorstellen. Intussen is het voorstel uitgewerkt in een projectplan waarmee het project op 24 augustus 2011 Europees wordt aanbesteed.

Inception Report
Project Specifications

DE   |   FR   |   NL   |   ENCONTACT   |   COLOPHON

Gebiedskaart

Droogdal bij Euverem

(Gem. Gulpen-Wittem)

Droogdal bij Euverem

Hiking paradise

5 star hiking paradise at Mount Gulpen

Land of Herve

Herve cheese

Voer area near Schopem