The future

The future of the Tri-Country Park

In 2012 hebben de partners van het Drielandenpark besloten om eens grondig na te denken over de toekomst van dit samenwerkingsverband. Nadenken over de grensoverschrijdende thema’s en de problemen die in de komende tien jaar bepalend zijn voor de samenwerking in het Drielandenpark, maar ook over de vorm van samenwerking die daar het beste bij past.

Wij zouden graag uw mening peilen over de toekomst van het Drielandenpark, als (direct of indirect) betrokkene bij het project. Het beantwoorden van deze vragenlijst kost u niet meer dan 15 minuten. Wij verzoeken u vriendelijk om de vragenlijst in te vullen en te retourneren vòòr 20 september a.s.

De resultaten van deze peiling zullen gepresenteerd worden op een openbaar forum over de visie van het Drielandenpark. Dit forum zal plaats vinden op vrijdag 26 oktober a.s. Een ieder die het vragenformulier ingevuld heeft zal daarvoor een uitnodiging ontvangen, waarin ook de locatie  bekend gemaakt wordt.

Om aan de peiling te antwoorden, gelieve op de volgende link te klikken:
https://www.surveymonkey.com/s/7BQTXPY

DE   |   FR   |   NL   |   ENCONTACT   |   COLOPHON

Gebiedskaart

Droogdal bij Euverem

Mount Saint Peter

Hikers and cyclists

Recreational traffic on a beautiful spring day

Droogdal bij Euverem

(Gem. Gulpen-Wittem)

Neubourg castle in Gulpen

Jeker at Maastricht

Land of Herve