wat, wie, hoe

Ontstaan, partners, werking

Het project Drielandenpark startte in 2001. In een eerste fase van 2002 tot 2005 ontving het via de Euregio Maas-Rijn subsidie uit Interreg IIIa-fondsen.

In 2003 verscheen het Ontwikkelingsperspectief, waarin de projectvisie was vastgelegd.

In 2005 besloot de internationale stuurgroep om het samenwerkingsverband in de tweede fase, van 2006 tot 2010, met eigen middelen van de partners voort te zetten. Dit in afwachting van nieuwe financieringsmogelijkheden in het kader van Interreg IV. In 2009 is het project Aquadra goedgekeurd voor Interreg-subsidie; in 2010 lukte dat voor Habitat Euregio.

De partners erkennen het belang van het gezamenlijk werken aan het groene hart van de Euregio; daarom investeren ze in de periode 2011-2015 opnieuw in het Drielandenpark. Ze geven geld, maar ook mankracht (projectgroepleden, stuurgroepleden) en tijd.

De Nederlandse Provincie Limburg leverde in het verleden een projectleider en vergaderfaciliteiten. Het Secretariaat-Generaal van de Benelux Economische Unie heeft het project sinds de start ervan gesteund. Vandaag bevindt de projectleiding zich bij de Euregio Maas-Rijn die ook voor tolk- en vertaalfaciliteiten zorgt.

Het samenwerkingsverband Drielandenpark functioneert als raamwerk voor grensoverschrijdende samenwerking. Het ontwikkelingsperspectief biedt daarvoor het richtinggevend kader. Het Drielandenpark brengt partijen bij elkaar om uitvoering te geven aan de beleidslijnen in het ontwikkelingsperspectief. Daarbij worden combinaties gezocht (tussen projecten, landen, partijen) die het mogelijk maken om in aanmerking te komen voor Interreg-subsidies.

Het Drielandenpark wordt gedragen door een projectgroep en een stuurgroep. De projectgroep komt vijf à zes keer per jaar bijeen, bespreekt actuele zaken en coördineert projecten, het jaarplan en subsidieaanvragen. De stuurgroep vergadert één of twee keer per jaar en beslist over het jaarplan, de voorstellen van de projectgroep en de beschikbaarheid van financiële middelen.

Drie landen, negen partners en meer dan vijftig deelnemers uit overheids- en belangenorganisaties in de Euregio Maas-Rijn werken samen in het kader van het Drielandenpark.
Een jaar of tien geleden was grensoverschrijdende samenwerking in onze regio verre van vanzelfsprekend. Het project Drielandenpark bracht daar verandering in.
Gemakkelijk is de samenwerking niet altijd, al is het maar omdat elk land zijn eigen besluitvormingsprocedures kent. Maar ook al stroomt er soms veel water door de Maas vóór een knoop kan worden doorgehakt, de resultaten zijn er. En dat is wat telt.

De partners uit Duitsland, België en Nederland zijn:


Hier stellen de leden van de projectgroep zich aan u voor:

Anja Brüll, projectleidster
Stichting Euregio Maas-Rijn
AnjaBruell@euregio-mr.eu

 

 

 

 

 

‘Opgegroeid dichtbij het Drielandenpunt, heb ik tijdens mijn kindertijd vaak gewandeld in de bossen en weiden in de buurlanden. Deze veelsoortige streek met haar bijzondere landschappen heeft een speciale plek in mijn hart ingenomen. Vandaag hebben ik en mijn familie veel plezier in het verkennen van de grensregio per fiets, te voet of per kano. Er zijn altijd mooie uitzichten, een spannende geschiedenis en cultuur, planten, dieren en streekproducten te ontdekken. Ik kijk er dan ook naar uit om me in mijn nieuwe functie als projectleidster en in samenwerking met vele betrokkenen in te zetten voor de kwaliteit van de open ruimte en de karakteristieke eigenschappen van haar landschappen.’

Udo Thorwesten
Udo Thorwesten
A70 Umweltamt – untere Landschaftsbehörde
StädteRegion Aachen
udo-thorwesten@staedteregion-aachen.de

‘Als ik streekproducten koop, doe ik aan klimaatbescherming. Achter Australische kiwi’s steekt een hoop kerosine en chemie. Tijdens het jaarlijkse oogstfeest in de Stadsregio Aken kun je kennismaken met oude Europese gewassen. Europa zet de schouders onder het vermarkten van streekproducten. In het Drielandenpark voel ik me goed. De keuze qua aanbod voor het gezin, werk, boodschappen, vakantie en vrije tijd is in evenwicht. De rijkdom van het landschap staat steeds garant voor nieuwe ontdekkingen.’

Elvira Jacques
Elvira Jacques

Coördinator Natuurinrichting Limburg
Grensoverschrijdende projecten GEB en 3LP
Agentschap voor Natuur en Bos
Hasselt
elvira.jacques@lne.vlaanderen.be

‘Tot in het jaar 2010 was het aantal acties waarmee we naar buiten konden treden, beperkt. Het is goed dat het publiek nu wél kan zien waar we aan werken, door projecten als Aquadra en Habitat Euregio.’

Leo Bracke


Leo Bracke

Ingenieur-Architect-Stedenbouwkundige
Ruimtelijke Ordening – Planning en Beleid
Provincie Limburg (B)
lbracke@limburg.be

‘Samenwerken vanuit een gemeenschappelijk ontwikkelde visie om het Drielandenpark een gezicht te geven, het is en blijft de moeite waard. Ook al loopt het proces over hoogtes en laagtes, we moeten gewoon doorgaan en de toekomst zal aantonen dat het een juiste keuze was.’


Diandra Hupkens
Projectadviseur Communicatie
Afdeling Communicatie en Public Affairs
Provincie Limburg (NL)
da.hupkens@prvlimburg.nl

‘Drielandenpark is het ultieme project wat betreft interculturele communicatie. Communiceren met, in en tussen drie landen en diverse projectpartners en dan samen resultaten bereiken!'


Petra Sommerfeldt

Regionalplanung und Grenzüberschreitende Raumordnung
Bezierksregierung Köln
petra.sommerfeldt@bezreg-koeln.nrw.de

‘Hoe kunnen we mensen het Drielandenpark laten beleven? Daar gaat het om. Via wandelclubs en natuurverenigingen zou je ’s nachts naar vogelgeluiden kunnen luisteren; je kunt taalrondritten organiseren voor taalliefhebbers; of je stippelt culinaire wandelingen uit voor lekkerbekken.’


Inga Klawitter
Referentin für Regionalentwicklung
Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Fachbereich Außenbeziehungen
Inga.Klawitter@dgov.be

'Ich wohne noch nicht lange in der Region und habe mich sehr darüber gefreut, in eine Gegend zu ziehen, die landschaftlich und kulturell so interessant ist. In unmittelbarer Nähe von mehreren Grenzen zu wohnen bringt eine große Vielfalt mit sich, und ich finde es sehr schön, jeden Tag mehr über meine Umgebung und Nachbarn zu lernen. Die Projektgruppe und die Arbeitsgruppe Kommunikation des Dreiländerparks geben mir die Möglichkeit, ständig neue Einblicke in diese Vielfalt zu bekommen, und in meiner Freizeit genieße ich mit dem Fahrrad oder zu Fuß die variantenreiche Landschaft von der Provinz Limburg, über die Städteregion Aachen, die Provinz Lüttich mit dem Herver Land, bis hin zum Hohen Venn und den belgischen Ardennen. Ich freue mich darauf, auch in Zukunft mehr über das interessante Projekt Dreiländerpark zu lernen und die Arbeit am Projekt zu unterstützen!'

Raymond Tilmans
Projectingenieur Groen
Cluster Natuur
Provincie Limburg (NL)
ram.tilmans@prvlimburg.nl

 

 

 

 


'Ik voel me nauw betrokken bij het Drielandenpark als inwoner en als deelnemer van de Projectgroep. Ik ben al vanaf mijn studie geïnteresseerd in grensoverschrijdende aspecten op het gebied van natuur en landschap. Dat heb ik gelukkig ook kunnen continueren in mijn werk. Hoewel ik breed georiënteerd ben, heb ik inmiddels een expertise opgebouwd op het gebied van ontsnipperingsvraagstukken en heb ik internationaal ook een breed netwerk waar ik kennis en ervaring mee uitwissel. Gezien de uitdagingen waar we als Drielandenpark de komende jaren voor staan, kan dat goed van pas komen. Ik ben heel gemotiveerd om in de Projectgroep zitting te hebben en vind het een voorrecht dat ik mijn steentje kan bijdragen aan de missies van het Drielandenpark.'

Madame Emmanuelle Bisteau
DGO3 – Département d’Etude du Milieu Naturel et Agricole
Direction de la Nature et de l’EauService Public de Wallonie
emmanuelle.bisteau@spw.wallonie.be

Monsieur Etienne Grisard
Premier Assistant, Contrôleur des traveaux
DGO3 - Département de la Ruralité et des Cours d’eau
Direction des Cours d’eau non navigableService Public de Wallonie
etienne.grisard@spw.wallonie.be

Madame Véronique Hames
DGO4 – Département de l’Aménagement du territoire et de l’Urbanisme
Direction de l’Aménagement localService Public de Wallonie
veronique.hames@spw.wallonie.be

Madame Fabienne Nyssen
DirectriceParc naturel Hautes Fagnes-Eifel
Province de Liège
fabienne.nyssen@botrange.be

Herr Elmar Wiezorek
Fachbereich 36 Umwelt -  Leiter
Stadt Aachen
Elmar.Wiezorek@mail.aachen.de

De heer Aad Blokland
Senior Beleidsmedewerker Natuur en Landschap
Cluster NatuurProvincie Limburg (NL)
a.blokland@prvlimburg.nl

Het project Drielandenpark fungeert als grensoverschrijdend datingbureau. Heeft uzelf een idee voor grensoverschrijdende samenwerking dat aansluit bij onze visie, en denkt u dat het Drielandenpark op de een of andere manier iets voor u kan betekenen? Bijvoorbeeld door u te helpen zoeken naar partners over de grenzen heen? Aarzel dan niet contact op te nemen met de projectgroep via de gegevens onder de knop rechtsboven. Of benader rechtstreeks een lid van de projectgroep.

DE   |   FR   |   NL   |   EN   |   

Gebiedskaart

Hiking paradise

5 star hiking paradise at Mount Gulpen

Flags at Tripoint Vaals

Hikers and cyclists

Recreational traffic on a beautiful spring day

Hollow road

Hollow road at Voeren, ideal for badgers

Orchard

American Cemetery and Memorial

Henri-Chapelle American Cemetery and Memorial

Jeker at Maastricht

Land of Herve

Mesch

view of the Meuse valley